int stop = 0;
    do{
    int prvi = 0;
    int drugi = 0;
    int treci = 0;
    int ukupno1;
    int ukupno;
    char uporedi[2] = "";
    int i;
    
        srand(time(NULL));
        prvi = rand()%5+1;
        drugi = rand()%5+1;
        treci = rand()%5+1;
        ukupno = prvi + drugi + treci;
        
        printf("Prvi broj je: %d\n",ukupno);
    
    puts("Unesi l ili h \n");
    gets(uporedi);
    
    srand(time(NULL));
        prvi = rand()%5+1;
        drugi = rand()%5+1;
        treci = rand()%5+1;
        ukupno1 = prvi + drugi + treci;
        
        printf("Drugi broj je: %d \n",ukupno1);
    
    if(uporedi[0] == 'l'){
        if(ukupno < ukupno1){
            printf("Goog result");
        }else{
             printf("Bad result");
        }
    }else if (uporedi[0] == 'h'){
        if(ukupno > ukupno1){
            printf("Goog result");
        }else{
             printf("Bad result");
        }
    }
        
    }while(stop == 0);